Mitä ja miksi?

Pirkanmaan Laulajat ry (PiLa) on Tamperelainen Pirkanmaalla toimiva yksinlaulun harrastajien ja ammattilaisten yhdistys, jonka tarkoitus on

  • nostaa lauluharrastuksen arvostusta,

  • kehittää lauluharrastusta sekä

  • tukea musiikkitoiminnan kehitystä Pirkanmaalla.

Tarkoitustaan PiLa toteuttaa järjestämällä jäsenistölle mm.

  • konsertteja esiintymistilaisuuksiksi,

  • koulutus- ja kouluttautumistilaisuuksia.

Millaista musiikkia teemme?

PiLa on alunperin syntynyt vuosituhannen vaihteen aikoihin näyttämömusiikin pyörteissä. Niinpä ooppera, operetti ja ylipäänsä klassinen laulu ovat olleet toimintamme keskeisintä sisältöä hengellistä ja kirkkomusiikkia unohtamatta. Yritämme kuitenkin olla avarakatseisia ja toiminnan piiriin on tullut myös kansanlaulua sekä etupäässä vanhempaa kevyttä musiikkia. Rokki ja bändimusisointi ei kuitenkaan ole aivan meidän alaamme. Hyvän käsityksen PiLan musiikkimausta saa Tapahtumat-sivua selailemalla.

PiLan vuosi rakentuu neljän vakiokonsertin ympärille. Keväisin järjestämme kevätkonsertin ja äitienpäivän aaton puistokonsertin. Syyskaudella vuorossa ovat syyskonsertti ja joulukonsertti. Kevät- ja syyskonserttien otsikot ja teemat vaihtelevat. Äitienpäivän aaton puistokonsertissa lauletaan äideille ja keväälle. Joulukonsertilla keräämme varoja hyväntekeväisyyskohteeseen, joka on jo vuosia ollut Kirkon ulkomaanavun Naisten Pankki. Konserteissa esiintyvät PiLan jäsenet solistisesti tai erilaisina yhtyekokoonpanoina.

Vakiokonserttien lisäksi tyypilliseen PiLan vuoteen sisältyy 1-2 muuta tilanteen ja mahdollisuuksien mukaan järjestettyä konserttia.

Millaista koulutusta järjestämme?

PiLa järjestää jäsenilleen lauluharrastusta tukevaa koulutusta. Koulutus ei kuitenkaan ole säännöllistä kuten konserttitoiminta. Koulutusta on vuosien varrella järjestetty ainakin kotimaisesta liedistä ja italialaisesta lauluperinteestä.

Kuka voi olla PiLan jäsen?

PiLan säännöt toteavat yksikantaan, että jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistys on avoin uusille jäsenille. Ohjeet jäsenyyden hakemiseksi ovat sivulla Jäseneksi.

Yhdistyksen hallinto ja talous

PiLan vuosikokous pidetään keväisin. Vuosikokouksessa käsitellään normaalit yhdistysrutiinit kuten tilinpito, budjetti, toimintakertomus ja -suunnitelma sekä yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen valinta. Jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen sähköpostitse ellei jostain syystä ole tarpeen käyttää jotain muuta sääntöjen hyväksymää tapaa.

PiLan hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kolme muuta varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Uusi hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kutsuu yhdistykselle lisäksi sihteerin, rahastonhoitajan ja taiteellisen johtajan, jotka voivat olla myös hallituksen ulkopuolelta. PiLan käytäntöjen mukaan hallituksen kokouksiin kutsutaan aina myös molemmat varajäsenet, jotta jäsenistön edustus hallituksen keskusteluissa olisi mahdollisimman laaja.

PiLan budjetti on yleensä varsin pieni. Tulot koostuvat jäsenmaksuista, mahdollisista avustuksista ja konserttituotoista. Menopuolella on tyypillisesti tilavuokria ja säestäjien palkkioita.